ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٦  کلمات کلیدی:

آزمون‌های تشخیصی

شناسه

گروه آزمون‌های تشخیصی

گروه سنی

اعتبار و روایی

هنجار ایرانی

هنجار خارجی

کودک

نوجوان

چوان‌ و بزرگسال

202

آزمون اضطراب کتل

 

 

*

 

 

*

203

آزمون افسردگی بک

 

 

*

 

 

*

208

آزمون بنتون(نوروپسیکولوژی) همراه با 3 سری کارت

 

 

 

 

 

 

209

آزمون بندرگشتالت(شامل کارت، راهنمای اجرا و تفسیر)

 

*

*

 

 

 

225

آزمون شخصیتی کرنل(فرم N2)

 

 

*

*

 

*

230

آزمون گودیناف با تفسیر بالینی

*

 

 

 

 

*

245

آزمونMMPI 71 سؤالی

 

*

*

*

*

 

244

آزمون MMPI (566 سؤالی)

 

*

*

*

 

*

321

آزمون MMPI-2

 

 

*

 

 

*

246

آزمون(90)-R  SCL

 

*

*

*

 

 

247

پرسشنامه استرس

 

 

*

 

 

*

249

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

 

 

*

 

 

*

250

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

 

 

*

 

 

*

251

پرسشنامه خودبیمارانگاری

 

 

*

 

 

*

275

پرسشنامه ترس(FCL)

 

*

*

*

 

*

282

چک لیست بهداشت روانی(MHC)

 

 

*

*

 

*

293

آزمون سنجش اضطراب زانگ

 

 

*

*

 

*

239

آزمون ویسکانسین WCST)) نوروپسیکولوژی

 

 

*

 

 

 

299

پرسشنامه اضطراب(30 سؤالی)

 

*

*

 

 

 

309

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

 

*

*

 

 

 

310

آزمون اضطراب اسپیلبرگر

 

*

*

*

*

 

315

آزمون اضطراب هامیلتون

 

*

*

*

 

 

318

آزمون اضطراب امتحان

*

*

 

*

 

 

319

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

 

*

*

*

 

 

320

آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

*

*

 

*

*

 

296

آزمون افسردگی کودکان

*

 

 

 

 

*

322

مقیاس ناامیدی کودکان

*

 

 

*

*

 

324

آزمون میلون ـ3

 

 

*

*

*

*

331

پرسشنامه وسواس مذهبی

 

 

*

*

*

 

332

مقیاس سنجش سردردهای تنشی

 

 

*

 

*

 

333

آزمون خشم اسپیلبرگر

 

*

*

*

*

 

337

پرسشنامه صبحی - غروبی

 

*

*

*

 

*

341

پرسشنامه سما (سنجش میزان افسردگی)

 

*

*

*

*

 

346

آزمون اضطراب بک (21سؤالی)

 

 

*

*

*

 

351

اتیسم‌بهر کودکان

*

 

 

*

 

*

352

اتیسم‌بهر نوجوانان

 

*

 

*

 

*

353

اتیسم‌بهر بزرگسالان

 

 

*

*

 

*

360

اعتیاد به اینترنت یانگ

 

*

*

*

*

 

363

آزمون سنجش خودکارآمدی پرهیز از مواد

 

*

 

*

*

 

366

استفاده وسواس‌گونه از اینترنت CIUS

 

 

*

*

*

 

367

اعتیاد به اینترنت GPIUS

 

 

*

*

*

 


 
 
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٦  کلمات کلیدی:

آزمون‌های روابط ‌بین‌فردی

شناسه

گروه آزمون‌های روابط‌بین‌فردی

گروه سنی

اعتبار و روایی

هنجار ایرانی

هنجار خارجی

کودک

نوجوان

جوان‌ و بزرگسال

272

پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب

 

 

*

*

 

*

254

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

 

 

*

*

 

*

257

پرسشنامه سازگاری

 

 

*

 

 

*

259

پرسشنامه شکیبایی

 

 

*

 

 

*

260

پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم

 

 

*

 

 

*

265

پرسشنامه کنترل خشم

 

 

*

 

 

*

266

پرسشنامه محبوبیت

 

 

*

 

 

*

269

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو(RSMS)

 

*

*

*

 

*

270

آزمون تأییدجویی کودکان(CAST)

*

*

 

*

 

*

215

آزمون رشد اجتماعی واینلند

*

*

*

*

 

*

285

پرسشنامه سنجش سازگاری بل(بزرگسالان)

 

 

*

*

 

 

287

مقیاس انگیزة تأیید (AMS)

 

 

*

*

 

*

295

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

 

*

*

 

 

*

297

آزمون سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی

 

*

 

*

 

*

298

آزمون هوش‌هیجانی

 

*

*

*

*

 

305

آزمون هوشی هیجانی(20 سؤالی)

 

 

*

 

 

 

308

آزمون کمرویی

 

*

*

*

*

 

314

پرسشنامه پرخاشگری

 

*

*

*

 

 

316

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

*

 

 

*

*

 

317

آزمون هیجان‌خواهی زاکرمن

 

*

*

*

*

 

330

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری(بامبریند)

 

 

*

*

 

 

336

پرسشنامه عشق مثلثی

 

*

*

*

*

 

267

پرسشنامه مقیاس عشق

 

 

*

 

 

*

339

مقیاس خشم بالینی

 

 

*

*

 

 

340

نگرش نسبت به ایدز

 

 

*

*

 

 

342

پرسشنامه همسرآزاری

 

 

*

*

*

 

344

مهارت‌های ارتباطی

 

*

*

*

*

 


 
 
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٦  کلمات کلیدی:

آزمون‌های هوش و حافظه

شناسه

گروه آزمونهای هوش و حافظه

گروه سنی

اعتبار و روایی

هنجار ایرانی

هنجار خارجی

کودک

نوجوان

جوان‌ و بزرگسال

201

آزمون آندره‌ری همراه با کارت

*

*

*

 

 

*

211

آزمون حافظه بینایی کاراد

*

*

*

 

 

*

212

آزمون حافظه عددی و کلامی

*

*

 

 

 

*

213

آزمون حافظه وکسلر (W.M.S)

 

 

*

 

 

*

219

آزمون ریون بزرگسالان (کاغذ گلاسه)

 

*

*

 

*

 

220

آزمون ریون پیشرفته

 

*

*

 

*

 

221

آزمون ریون کودکان ـ رنگی (کاغذ گلاسه)

*

 

 

 

*

 

226

آزمون شکل‌گیری مفهوم ویگوتسکی

*

*

*

 

 

 

231

آزمون گودیناف هوشی

*

 

 

 

 

 

233

آزمون مازهای پروتئوس

*

*

 

 

*

 

234

آزمون مجموعه تشخیصی شناختی کی

 

*

*

 

 

 

235

آزمون مکعب‌های کهس

*

*

 

 

*

 

236

وکسلر بزرگسالان تجدیدنظرشده (WAIS-R)

 

 

*

 

 

*

237

وکسلر پیش‌دبستانی (WPPSI)

*

 

 

*

*

 

238

وکسلرکودکان تجدیدنظر شده (WISC-R)

 

*

 

*

*

 

338

کیف آزمون (اختیاری)

 

 

 

 

 

 

240

آزمون هوشی تکمیل‌تصاویر

*

 

 

 

 

*

241

آزمون هوشی کتل فرم دو (نوجوانان)

 

*

*

 

 

*

242

آزمون هوشی کتل فرم سه (بزرگسالان)

 

*

*

 

*

*

243

آزمون هوشی موزائیک‌ ژیل

*

*

 

 

 

*

271

آزمون هوشی سانتوچی(4 الی 6 ساله)

*

 

 

 

 

*

303

آزمون هوشی دمینوها(D48)

 

 

*

*

 

*

335

آزمون حافظة بالینی وکسلر

 

*

*

*

*

 

358

وکسلرکودکان4  (WISC-IV)– همراه باکیف

 

*

 

*

*

 

 


 
 
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٦  کلمات کلیدی:

آزمون‌های استعداد و توانایی

شناسه

گروه آزمونهای استعداد و توانایی

گروه سنی

اعتبار و روایی

هنجار ایرانی

هنجار خارجی

کودک

نوجوان

جوان‌ و بزرگسال

326

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

 

*

*

*

*

 

327

پرسشنامه حالت‌های فراشناختی

 

*

*

*

 

 

328

پرسشنامه آگاهی‌فراشناختی از راهبردهای خواندن

 

*

*

*

 

 

329

پرسشنامه رویکردهای مطالعه

 

*

*

*

 

 

281

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت(شیفر)

*

*

*

*

 

*

276

پرسشنامه سنجش خلاقیت(CREE)

 

 

*

*

 

*

262

پرسشنامه قدرت تخیل

 

*

*

 

 

*

345

آزمون خلاقیت تورنس، فرم B (تصویری)

*

*

*

*

 

*

290

آزمون تحمل ناکامی (ERTO)

*

*

*

 

 

 

350

پرسشنامه پایداری و استقامت

 

*

 

*

*

 

357

خلاقیت عابدی

 

*

*

*

*

 

361

آزمون مهارت‌های هشیاری کنتاکی

 

 

*

*

 

 

368

پرسشنامه چهار مهارت‌های زندگی (دانشجویی)

 

 

*

*

*

 

369

آزمون خلاقیت گاکولن (تصویری)

 

*

 

*

*

 

370

پرسشنامه ده مهارت‌های زندگی (دانش آموزان دبیرستانی)

 

*

*

*

*

 

371

هدف‌های پیشرفت

 

*

 

*

*

 

372

کمک طلبی آموزشی

 

*

 

*

*

 

204

آزمون آمادگی تحصیلی متروپالیتن

*

 

 

*

 

*

242

آزمون لینکن ـ اوزرتسکی(مقیاس رشد حرکتی)

*

*

 

 

 

*

238

کیف آزمون (اختیاری)

 

 

 

 

 

 

258

پرسشنامه شجاعت

 

 

*

 

 

*

261

پرسشنامه علاقه به مادیات

 

 

*

 

 

*

277

پرسشنامه عادتهای مطالعه((PSSHI

 

*

*

*

 

*

278

آزمون قضاوت اخلاقی(MJI)

*

 

 

*

 

*

325

پرسشنامه سبک‌های یادگیری

 

*

*

 

 

*


 
 
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٦  کلمات کلیدی:
   
 

آزمون‌های فرافکن

شناسه

گروه  آزمونهای فرافکن

گروه سنی

هنجار ایرانی

هنجار خارجی

کودک

نوجوان

جوان‌ و بزرگسال

205

آزمون اندریافت سالمندان(S.A.T)

 

 

*

 

 

206

آزمون اندریافت کودکان(C.A.T)

*

*

 

 

 

207

آزمون اندریافت موضوع(T.A.T)

 

*

*

 

 

210

آزمون جملات نیمه تمام ساکس

 

*

*

 

 

217

آزمون رورشاخ

 

*

*

 

 

218

آزمون جملات نیمه تمام راتر

 

*

*

 

 

304

آزمون فرافکن انگیزه پیشرفت به همراه کارت‌ها

 

 

*

*

*


 
 
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٤  کلمات کلیدی: آزمون هوش وحافظه

آزمون‌های هوش و حافظه

شناسه

گروه آزمونهای هوش و حافظه

گروه سنی

اعتبار و روایی

هنجار ایرانی

هنجار خارجی

کودک

نوجوان

جوان‌ و بزرگسال

201

آزمون آندره‌ری همراه با کارت

×

×

×

 

 

×

211

آزمون حافظه بینایی کاراد

×

×

×

 

 

×

212

آزمون حافظه عددی و کلامی

×

×

 

 

 

×

213

آزمون حافظه وکسلر (W.M.S)

 

 

×

 

 

×

219

آزمون ریون بزرگسالان (کاغذ گلاسه)

 

×

×

 

×

 

220

آزمون ریون پیشرفته

 

×

×

 

×

 

221

آزمون ریون کودکان ـ رنگی (کاغذ گلاسه)

×

 

 

 

×

 

226

آزمون شکل‌گیری مفهوم ویگوتسکی

×

×

×

 

 

 

231

آزمون گودیناف هوشی

×

 

 

 

 

 

233

آزمون مازهای پروتئوس

×

×

 

 

×

 

234

آزمون مجموعه تشخیصی شناختی کی

 

×

×

 

 

 

235

آزمون مکعب‌های کهس

×

×

 

 

×

 

236

وکسلر بزرگسالان تجدیدنظرشده (WAIS-R)

 

 

×

 

 

×

237

وکسلر پیش‌دبستانی (WPPSI)

×

 

 

×

×

 

238

وکسلرکودکان تجدیدنظر شده (WISC-R)

 

×

 

×

×

 

338

کیف آزمون (اختیاری)

 

 

 

 

 

 

240

آزمون هوشی تکمیل‌تصاویر

×

 

 

 

 

×

241

آزمون هوشی کتل فرم دو (نوجوانان)

 

×

×

 

 

×

242

آزمون هوشی کتل فرم سه (بزرگسالان)

 

×

×

 

×

×

243

آزمون هوشی موزائیک‌ ژیل

×

×

 

 

 

×

271

آزمون هوشی سانتوچی(4 الی 6 ساله)

×

 

 

 

 

×

303

آزمون هوشی دمینوها(D48)

 

 

×

×

 

×

335

آزمون حافظة بالینی وکسلر

 

×

×

×

×

 

358

وکسلرکودکان4  (WISC-IV)– همراه باکیف

 

×

 

×

×

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تهران ـ بز رگراه شهید باقری ـ بین رسالت و فرجام ـ ضلع غربی بزرگراه ـ شمارة 78 – مؤسسة تحقیقات علوم رفتاری سینا

تلفن: 77297273 ـ 77299599 ـ نمابر:   77700649
 
      Site: www.ravantajhiz.ir            Email: info@ ravantajhiz.ir